/ 14 czerwca 2021

Rozwój kolei

Rozwój techniki pozwala na coraz większą automatyzacje rozdzielnic. Poprawia to jakość dostarczanej energii do urządzeń, które są zasilane oraz dużą niezawodność. Jest to ważne, gdyż w obecnych czasach ogromny nacisk stawia się na coraz krótsze podróże. Kolej chcąc być konkurencyjna wobec takich środków transportu, jak samolot musi zwiększać swoją prędkość przejazdu miedzy miastami, komfort i jakość podróży. Pociągi muszą być szybkie, niezawodne i kursować często, aby pasażer chciał korzystać z tego typu środka transportu.

To zadanie udało się francuzom. System kolei TGV pozwala przemieścić miedzy Lyonem, a Paryżem w dwie godziny. Pociąg między tymi miastami kursuje co 5 minut. Kolei w tym przypadku zostawiła w tyle samolot, którym czas podróży miedzy na tej trasie wynosi trzy godziny, wliczając czas dojazdu na lotnisko i odprawę. Kolejnym przykładem jest pociąg Eurostar, który kursuje pod kanałem La Manche. Pozwala on dotrzeć z Paryża do Londynu bez przesiadki co ma miejsce w przypadku promu i taniej oraz szybciej niż samolotem. Zaletą kolei jest to że jej stacje wybudowane są w centrach miast, a lotniska na obrzeżach co wydłuża czas dotarcia do miejsca, z którego zaczyna się podróż.

Komfort i niezawodność zapewniają zautomatyzowanie oraz w pełni zdiagnozowane podstacje trakcyjne. Rozdzielnice prądu stałego zaprojektowane są tak, aby:

  • dokonywać pomiaru wartości prądu i napięcia oraz innych parametrów tj. temperatura,
  • ilości i rodzajów operacji łączeniowych wykonywanych automatycznie,
  • przełączać sekcje w przypadku zaniku napięcia,
  • załączać wyłączniki rezerwowe w przypadku zdiagnozowania awarii jednego z podstawowych,
  • informować o zagrożeniach i awariach obsługę na wyświetlaczu urządzenia telemechaniki lub ekranie komputera oraz przesyłanie tych informacji do obsługi sterowni, która może być oddalona o wiele kilometrów.

W tej sytuacji rolą człowieka jest obserwowanie na monitorze lub tablicy synoptycznej w sterowni informacji o stanie urządzeń, przeglądy i naprawy remontowe oraz interwencje w przypadku zagrożenia i awarii.

Taki system jest przyszłością kolei w Polsce. Daje on szanse na jej rozwój w przyszłości, wprowadza do czołówki państw technologicznie wysoko rozwiniętych w tym kierunku.

Author: